/ 7
Penjara Rasa
Antara Rohingya dan Perkara
Melalui submisi open column, Muhammad Rahaddis Adiyoga menangkap resah hati dan ketakutan dari pengungsi Rohingya dalam gambar dan tulisan. Ia bercerita mengenai kronologi dan masalah yang dihadapi oleh para pengungsi di bawah kuasa peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.
Author Muhamad Rahaddis Adiyoga · Photo/Illustration Muhamad Rahaddis Adiyoga
25/05/2017 · 38,646 Views
Muhammad Rahaddis Adiyoga
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Tergabung dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiwa Fotografi DuaMata yang berdiri di bawah naungan Universitas Sahid Jakarta tahun 2012.
Related Articles
view all
Hobgoblin
04/06/2015 · 22,629 Views
Notasi Virtual
29/10/2015 · 20,844 Views
Relevance
20/04/2017 · 28,617 Views
Musik Bisa Dipasarkan
10/08/2017 · 45,242 Views
The Absence of Collective Memory
03/07/2014 · 33,375 Views
Potret Kediaman Tony Prabowo
09/02/2017 · 16,648 Views