/ 7
Penjara Rasa
Antara Rohingya dan Perkara
Melalui submisi open column, Muhammad Rahaddis Adiyoga menangkap resah hati dan ketakutan dari pengungsi Rohingya dalam gambar dan tulisan. Ia bercerita mengenai kronologi dan masalah yang dihadapi oleh para pengungsi di bawah kuasa peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.
Author Muhamad Rahaddis Adiyoga · Photo/Illustration Muhamad Rahaddis Adiyoga
25/05/2017 · 35,430 Views
Muhammad Rahaddis Adiyoga
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Tergabung dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiwa Fotografi DuaMata yang berdiri di bawah naungan Universitas Sahid Jakarta tahun 2012.
Related Articles
view all
Walk the Talk
20/08/2015 · 19,104 Views
The Life of Sounds in Indonesian Poetry
16/07/2015 · 21,209 Views
Exhibitions – Different Strokes
14/03/2013 · 37,534 Views
The Exhibition-Machine
16/05/2013 · 34,185 Views
The Photograph
07/11/2013 · 28,921 Views