/ 7
Penjara Rasa
Antara Rohingya dan Perkara
Melalui submisi open column, Muhammad Rahaddis Adiyoga menangkap resah hati dan ketakutan dari pengungsi Rohingya dalam gambar dan tulisan. Ia bercerita mengenai kronologi dan masalah yang dihadapi oleh para pengungsi di bawah kuasa peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.
Author Muhamad Rahaddis Adiyoga · Photo/Illustration Muhamad Rahaddis Adiyoga
25/05/2017 · 33,485 Views
Muhammad Rahaddis Adiyoga
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Tergabung dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiwa Fotografi DuaMata yang berdiri di bawah naungan Universitas Sahid Jakarta tahun 2012.
Related Articles
view all
Three Life Changing Months
26/01/2017 · 11,765 Views
Chapter Two
17/10/2013 · 28,025 Views
A New Generation of Curators?
07/02/2013 · 40,265 Views
Musik dan Kota
07/01/2016 · 16,432 Views
Games and the People Who Make Them
20/03/2014 · 27,141 Views
Bagaimana Seni Rupa Bekerja
29/06/2017 · 22,340 Views