/ 7
Penjara Rasa
Antara Rohingya dan Perkara
Melalui submisi open column, Muhammad Rahaddis Adiyoga menangkap resah hati dan ketakutan dari pengungsi Rohingya dalam gambar dan tulisan. Ia bercerita mengenai kronologi dan masalah yang dihadapi oleh para pengungsi di bawah kuasa peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.
Author Muhamad Rahaddis Adiyoga · Photo/Illustration Muhamad Rahaddis Adiyoga
25/05/2017 · 36,707 Views
Muhammad Rahaddis Adiyoga
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Tergabung dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiwa Fotografi DuaMata yang berdiri di bawah naungan Universitas Sahid Jakarta tahun 2012.
Related Articles
view all
What Is Not Understood
08/01/2015 · 24,500 Views
Islam Takes Center Stage
11/02/2016 · 16,475 Views
Insya Allah
22/12/2016 · 15,613 Views
Intonasi dan Suara Kekacauan
16/06/2016 · 16,563 Views
Good Books That Look Good
28/06/2012 · 42,972 Views
Pentingnya Pemikir Desain di Kota Desain
02/11/2017 · 16,799 Views