/ 7
Penjara Rasa
Antara Rohingya dan Perkara
Melalui submisi open column, Muhammad Rahaddis Adiyoga menangkap resah hati dan ketakutan dari pengungsi Rohingya dalam gambar dan tulisan. Ia bercerita mengenai kronologi dan masalah yang dihadapi oleh para pengungsi di bawah kuasa peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.
Author Muhamad Rahaddis Adiyoga · Photo/Illustration Muhamad Rahaddis Adiyoga
05/25/17 · 13,662 Views
Muhammad Rahaddis Adiyoga
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Tergabung dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiwa Fotografi DuaMata yang berdiri di bawah naungan Universitas Sahid Jakarta tahun 2012.
Related Articles
view all
Chapter One
09/05/13 · 29,965 Views
Chapter Five
01/09/14 · 25,844 Views
Melek Mata
08/27/15 · 17,346 Views
Self-Portrayal to Illusionary Persona
03/12/15 · 20,975 Views
Part VI: Muka Bumi
08/08/13 · 29,560 Views
A Love Supreme
03/24/16 · 13,697 Views